Přeskočit na obsah
Organizátor

H2 Fórum 2023

Největší dvoudenní konference zaměřená na vodíkové technologie a rozvoj vodíku v České republice pod záštitou Moravskoslezského kraje. Vystoupení klíčových stakeholders, diskuze, networking a popularizace znalostí o bezemisních technologiích. Jsme i online.

H2
23. - 24. 10. 2023 Multifunkční aula Gong, Ostrava, Dolní oblast Vítkovice
DOV

Více o H2 Fóru

2 dny
10 hodin konferenčního programu
7 programových bloků
200 účastníků
37 zahraničních hostů
28 speakerů

Vodíková ekonomika a vznikající trh jsou slibnými směry moderní budoucnosti založené na technologiích s vysokou přidanou hodnotou. Naším cílem je vytvořit platformu založenou na inter-environmentální spolupráci mezi komerční, akademickou a veřejnou sférou, v níž vznikne prostředí iniciované příležitostmi a výzvami moderního hospodářství, na jejímž konci je vznik plnohodnotných vodíkových údolí. Ambicí Moravskoslezského kraje, letošního organizátora H2 Fóra, je být prvním z těchto údolí uhelných regionů.

Organizátor MSK

Budoucnost Moravskoslezského kraje je ve vodíku, který zejména v dopravě bude hrát významnou roli. Naše ambice však neomezujeme jen na auta, autobusy a vlaky. Díváme se ještě dál a nebojíme se využít i vodíkové lodě na Slezské Hartě! Vodík je zkrátka a dobře příležitostí pro všechny segmenty našeho hospodářství!

Jan Krkoška, MBA
hejtman kraje
Hejtman kraje

Zvlášť v dnešní době rámované nepředvídatelností elektřiny i plynu se potvrzuje, že vodík potřebujeme. Tečka. Musíme napnout síly a dát rozvoji využívání vodíkových technologií nejvyšší prioritu. Pokud spojíme síly, budeme se moci vzájemně inspirovat, předávat si know-how a společně usilovat o evropské peníze. Kdo jiný, než uhelné regiony by měly být prvními vodíkovými údolími v Česku?

Ing. Jakub Unucka, Ph.D., MBA
1. náměstek hejtmana kraje

Vybraní řečníci

Foto - Daniel Minařík

Daniel Minařík

zmocněnec MS kraje pro rozvoj vodíkových technologií
Daniel Minařík se oblasti vodíkových technologií věnuje nepřetržitě již téměř 15 let od doby, kdy se na VŠB-TU Ostrava zapojil do počátečních výzkumných aktivit v této oblasti, které souvisely s vodíkovou mobilitou a studentskými závody ekologických vozidel na fakultě elektrotechniky a informatiky, kde bylo vyvinuto několik prototypů závodních vozidel s vodíkovým pohonem. Později se profesně […]
Foto - Jakub Unucka

Jakub Unucka

1. náměstek hejtmana kraje
Jakub Unucka je 1. náměstkem hejtmana Moravskoslezského kraje pro oblast průmyslu, energetiky a chytrého regionu. Je jednou z předních osobností České republiky, propagující koncept „smart city“ a „smart regions“, který také aktivně rozvíjí a podílí se na řadě projektů, zejména v oblasti infrastruktury chytrých sítí, IoT a digitalizace. Jako vůbec první v České republice rozvinul koncept „smart region“ […]
Stanislav Mišák

Stanislav Mišák

ředitel CEET
Stanislav Mišák je expert v oblasti energetiky a ředitel výzkumného Centra energetických a environmentálních technologií (CEET), které je uznávaným vysokoškolským ústavem při VŠB – TUO zaměřeným na vývoj nových technologií a materiálů pro nízkouhlíkovou a udržitelnou energetiku a environmentálních technologií v souladu s principy cirkulární ekonomiky. Celý svůj profesní život se věnuje výzkumu a vývoji nízkouhlíkových technologií pro zajištění […]
Tomáš Vrbík

Tomáš Vrbík

Náměstek ministra dopravy
Tomáš Vrbík absolvoval Střední průmyslovou školu chemickou, pak studoval obor andragogika na Filozofické fakultě Univerzity Karlovy. Svoji profesní dráhu započal v roce 1992 v tiskové sekci Hlavní kanceláře ODS, v roce 1995 pracoval v Kanceláři poslanecké sněmovny PČR. V období let 1996-1998 a 2000-2003 profesně působil v soukromém sektoru v oboru reklamy a public relations. Byl zastupitelem Prahy […]
Zobrazit všechny řečníky
Kde se akce koná?

Multifunkční aula Gong

Industriální prostředí Dolní oblasti Vítkovic již dávno není centrem těžkého průmyslu. Kde se dříve tepalo železo, tepají se dnes myšlenky. Letošní ročník H2 Fóra se uskuteční v bývalém plynojemu, který je dnes přestavěn do multifunkční auly Gong pod taktovkou světového architekta Josefa Pleskota. Její Malý sál, umístěný v prvním patře budovy, bude po dobu dvou dní nabízet zázemí pro 200 delegátů vodíkových stakeholders jak z České republiky, tak ze zahraničí.

Navigovat do DOVu
Multifunkční aula GONG